Ak máte otázky? Volajte 035/642 10 86

Elektroklimanz  Mideaklima  Klimanz E-shop

Ventilátory

Ventilátor je pracovný stroj, ktorého cieľom je zabezpečiť dopravu plynu z jedného miesta na druhé. Pri prietoku dopravovaného plynu ventilátorom dochádza síce k jeho stlačeniu, ale toto nie je primárny cieľ ventilátora. Zvýšenie tlaku je len také veľké, ako je potrebné na prekonanie odporov pri prúdení dopravovaného vzduchu potrubím a udržanie prúdenia plynu.
Ventilátory patria do skupiny kompresorov (v širšom zmysle). Vzhľadom na svoj účel sú konštruované ako lopatkové (rotačné) stroje. Pokiaľ je ventilátor určený na prekonávanie odporov v nasávacom potrubí (pred ventilátorom) nazýva sa ajex haustor.

Rozdelenie

Podľa smeru prúdenia sa ventilátory delia na:
  • radiálne
  • axiálne
Podľa tlaku a výkonu:
  • nízkotlakové ventilátory
  • strednotlakové ventilátory
  • vysokotlakové  ventilátory

Využitie

Ventilátory majú v praxi široké využitie, od najväčších po najmenšie aplikácie. Využívajú sa napríklad na vytváranie ťahu pri parných kotloch, vháňanie vzduchu do kuplovní, vyhní a plynových generátorov. Sú súčasťou vetracích a klimatizačných zariadení. Využívajú sa aj na dopravu sypkých materiálov v prúde vzduchu. často bývajú integrálnou súčasťou elektrických motorov. Malé ventilátory sú súčasťou počítačov a rôznych elektrospotrebičov, pre zabezpečenie ich chladenia. Ventilátory sa využívajú aj ako samostatné elektrické spotrebiče.
 
Naša firma ponúka tieto typy ventilátorov:
  • Vortice
  • Systemair
  • ďalej regulátory otáčok
 

Fisher FSAIF-Art-120AE2-B/G

Teraz za 680,- Eur bez DPH

Midea MA-09N8DO BLANC R32

Teraz za 400,- Eur bez DPH

Midea MA-12N8D0 BLANC R32

Teraz za 430,- Eur bez DPH

MIDEA MA-18N8D0 BLANC R32

Teraz za 583,33 Eur bez DPH

Midea MA-24N8D0 BLANC R32

Teraz za 690,- Eur bez DPH

Midea MB-12N8D6-SP MISSION II R32

Teraz za 525,- Eur bez DPH

SAMSUNG AR 9500 WIND FREE

Teraz za 650,- Eur bez DPH

SAMSUNG AR5500 NEW TRIANGLE

Teraz za 600,- Eur bez DPH

SAMSUNG MALDIVES

Teraz za 512,50Eur bez DPH
Webstránky od Lemonweb