Ak máte otázky? Volajte 035/642 10 86

Elektroklimanz  Mideaklima  Klimanz E-shop

Údržba klimatizácií

Pri prevádzke klimatizačného zariadenia s obsahom chladiacej látky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu technického stavu chladiaceho zariadenia. Táto povinnosť vyplýva zo zákona na ochranu ozónovej vrstvy zeme v zmysle § 20 vyhlášky č. 283/1998 v znení vyhlášky č. 437/2000 Z.z. zákona č. 76/1998 Z.z. v znení zákona č. 408/2000 Z.z.

Vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu podľa zákona má priamy vzťah k platnosti záruky, bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti, čo sa v konečnom dôsledkuprejaví na ekonomike prevádzky zariadenia. Naši technici Vám vyčistia klimatizáciu, vnútornú aj vonkajšiu jednotku, skontrolujú únik plynu, doplnia chladivo, vydezinfukujú filtre. Následne Vám bude zaslaný protokol. Pri spísaní servisnej zmluvy máte zabezpečený servis aj po záručnej dobe.

Fisher FSAIF-Art-120AE2-B/G

Teraz za 680,- Eur bez DPH

Midea MA-09N8DO BLANC R32

Teraz za 400,- Eur bez DPH

Midea MA-12N8D0 BLANC R32

Teraz za 430,- Eur bez DPH

MIDEA MA-18N8D0 BLANC R32

Teraz za 583,33 Eur bez DPH

Midea MA-24N8D0 BLANC R32

Teraz za 690,- Eur bez DPH

Midea MB-12N8D6-SP MISSION II R32

Teraz za 525,- Eur bez DPH

SAMSUNG AR 9500 WIND FREE

Teraz za 650,- Eur bez DPH

SAMSUNG AR5500 NEW TRIANGLE

Teraz za 600,- Eur bez DPH

SAMSUNG MALDIVES

Teraz za 512,50Eur bez DPH
Webstránky od Lemonweb